Kontakt

Kontaktné informácie

#Som Petržalčan
Černyševského 11, 85101
IČO: 42446171

Číslo účtu

SK37 1100 0000 0029 4105 9820